Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
79

VIII K 575/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w VIII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Monika Matysiak Protokolant: st.sekr.sąd. Izabela Kozłowska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto – --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. sprawy M. M. (1) , urodzonego (...) . w B. , syna J. i D. z domu S. oskarżonego o to, że: - w dniu 27 kwietnia 2017 r. w P. przy ul. (...) w r
Czytaj więcej»

I C 551/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona dochodząca roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy jest zobowiązana wykazać fakt jej zawarcia i wysokość poniesionej szkody w związku z jej nienależytym wykonaniem.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Michał Grześkowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: P. K. przeciwko: K. K. o: zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2400,00 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. SSR Michał Grześkowiak UZASADNIENIE P. K. , reprezentowany p
Czytaj więcej»

I C 870/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: świadczenie ubezpieczenia z umowy AC jako świadczenie główne.
Sygnatura akt XII C 1016/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Patrycja Madej po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Č. P. ’ovna A. S. z siedzibą w P. , Oddział w Polsce o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2662,86 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 2150/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 20 1 7 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Bebejewski Protokolant: p.o. staż. J. K. po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3 600 zł tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

IV RC 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzytelności przysługującej od jednego z małżonków wymaga dokonania podziału majątku wspólnego wówczas, gdy nie ma możliwości zaspokojenia jej z majątku odrębnego dłużnika i składników majątku wspólnego małżonków wymienionych w art. 41 § 2 kro i gdy brak jest podstaw do poszukiwania zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, natomiast możliwe będzie zaspokojenie z udziału w majątku wspólnym małżonków, który w wyniku podziału przypadnie temu z małżonków, który jest dłużnikiem.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący : SSR Samanta Wierzbicka Protokolant : praktykant Klaudia Gruszka Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015r. sprawy z powództwa: (...) S.A. przeciwko: A. S. , G. S. o: ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1 Z dniem 05 sierpnia 2015 roku ustanawia rozdzielność majątkową małżeńską pomiędzy małżonkami A. S. i G. S. , wynika
Czytaj więcej»

VIII K 730/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. w VIII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Monika Matysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Kozłowska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto – --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23.01., 23.03., 29.05. i 04.09.2017 r. sprawy M. M. (1) , urodzonego dnia (...) w P. , syna Z. i M. z domu M. , oskarżonego o to, że: w dniu 4 września 2016 roku w
Czytaj więcej»

VIII K 544/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare-Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Łukasz Kalawski Protokolant: Kacper Łuczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Stare – Miasto - ----------- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. sprawy karnej przeciwko A. S. , ur. dnia (...) w C. , s. K. i E. z d. L. , karanemu oskarżonego o to, że: w okresie od 14 lutego 2013 roku do 1 marca 2
Czytaj więcej»

I C 286/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 286/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Agnieszka Walendowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko P. H. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Kosztami procesu obciąża powoda w zakresie poniesionym. SSR Mariusz Gotowski UZASAD
Czytaj więcej»

II C 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Jeżeli powód nie ... oznaczy współuczestników koniecznych w wyznaczonym terminie, powództwo podlega oddaleniu”
Sygn. akt. II C 27 /1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział II Cywilny Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak Protokolant: praktykant M. H. po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie w sprawie z powództwa A. J. przeciwko D. D. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej 4 800 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa. SSR Krzysztof Ja
Czytaj więcej»

II Co 2528/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-07-07

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawowym warunkiem ponownego wydania tytułu jest jego utrata
Sygn. akt II Co 2528/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. , Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. F. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w K. o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego postanawia oddalić wniosek SSR Krzysztof Jankowiak UZASADNIENIE Wierzycielka A. F. wniosła o ponowne wydanie w miejsce utraco
Czytaj więcej»