Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

II Co 508/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-07-17

Data publikacji: 2019-07-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można umorzyć już umorzonego postępowania
Sygn. akt II Co 508/18 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. , Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak po rozpoznaniu w dniu r. w P. na posiedzeniu niejawnym skargi Syndyka Masy Upadłości M. S. na czynności J. K. , Komornika Rewiru Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w P. w sprawie Km 508/18 z wniosku Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko M. S. o świadczenie pieniężne po
Czytaj więcej»

II Co 2528/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-07-07

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podstawowym warunkiem ponownego wydania tytułu jest jego utrata
Sygn. akt II Co 2528/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy (...) w P. , Wydział (...) w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. F. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w K. o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego postanawia oddalić wniosek SSR Krzysztof Jankowiak UZASADNIENIE Wierzycielka A. F. wniosła o ponowne wydanie w miejsce utraconego tytułu wykonaw
Czytaj więcej»

II Co 2920/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wierzyciel ma prawo wszelkimi sposobami dojść do zaspokojenia swego roszczenia. Nie można oczekiwać od niego faktycznego ograniczenia egzekucji.
Sygn. akt II Co 2920/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy P. S. M. w P. , Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi C. B. na czynności A. G. , Komornika Rewiru Sądu Rejonowego P. S. M. w P. w sprawie Km 2985/14 z wniosku G. Polska M. , Technika (...) sp. z o.o. w P. przeciwko C. B. o świadczenie pieniężne postanawia I. oddalić skargę; II. uiszczonymi kosztami postępow
Czytaj więcej»

IV RC 16/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: z uwagi na to, że małżonkowie od początku 2013 roku nie wykonywali zarządu majątkiem wspólnym Sąd ustanowił rozdzielność majątkową między nimi z datą wsteczną
Sygn.akt IV RC 16/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: sekretarz sądowy Roma Mikołajczak-Walczak na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2018 r. rozpoznał sprawę z powództwa: G. N. (1) przeciwko: G. N. (2) o: ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 1 ustanawia z dniem 01 stycznia 2013 r. rozdzielność majątkową między stronami
Czytaj więcej»

IV RC 93/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ważnymi powodami uzasadniającymi zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej jest fakt separacji faktycznej między małżonkami oraz brak możliwości porozumienia się między nimi co do gospodarowania wspólnym majątkiem
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. , IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: st.sekr.sąd. Hanna Gendera na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa : I. K. przeciwko: T. K. o: ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 Ustanawia z dniem 3 listopada 2014 roku rozdzielność majątkową między I. K. , z domu W. a T. K. wynikającą z zawarcia przez strony w dniu 20 czerwca 1998
Czytaj więcej»

IV RC 137/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2020-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: od czasu uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu do dnia zamknięcia rozprawy w niniejszej sprawie istotnie wzrosły koszty utrzymania małoletnich powodów, a ich ponoszenie Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady oraz wysokości
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agata Marszałek Protokolant st.sekr. sąd. Hanna Gendera po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa: mał. M. i O. braci M. dział. przez matkę N. M. przeciwko: M. M. (3) o: podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego M. M. (3) na rzecz małoletniego powoda M. M. (4) rentę a
Czytaj więcej»

IV RC 178/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: praktykant Patrycja Rainko Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa : S. T. (1) przeciwko : D. G. (1) o: ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego z powództwa wzajemnego: D. G. (1) przeciwko : S. T. (1) o: podwyższenie alimentów 1 Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda – pozw
Czytaj więcej»

IV RC 191/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-08-14

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wpływ przejęcia opieki nad dzieckiem przez drugiego z rodziców i w związku z tym uchylenie obowiązku alimentacyjnego
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Samanta Wierzbicka Protokolant: praktykant Karolina Leja Po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. w Poznaniu na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa: P. S. przeciwko: małoletniej O. S. o: wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego 1 Ustala, że z dniem 21 kwietnia 2015 r. ustał obowiązek alimentacyjny powoda P. S. wobec małoletni
Czytaj więcej»

IV RC 218/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2020-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaciąganie przez powoda kolejnych zobowiązań finansowych nie stanowi przesłanki uzasadniającej zmniejszenie ciążącego na nim względem syna obowiązku alimentacyjnego
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Samanta Wierzbicka Protokolant: st.prot.sąd. Aleksandra Marszał-Chlebowska Po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. sprawy z powództwa: J. G. (1) przeciwko: A. W. o: uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu kwot
Czytaj więcej»

IV RC 290/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2019-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pełnoletni syn pozwanego, który w wieku 21 lat podjął decyzję o rozpoczęciu nauki w systemie weekendowym ma możliwość podjęcia zatrudnienia w tygodniu będąc osobą zdolną do pracy i posiadającą doświadczenie w pracy zawodowej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: sekretarz sądowy Roma Mikołajczak-Walczak na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. rozpoznał sprawę z powództwa: Ł. N. przeciwko: P. N. o: alimenty 1 oddala powództwo, 2 kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa, 3 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych) z tytu
Czytaj więcej»