Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
142

I C 286/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 286/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Agnieszka Walendowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko P. H. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Kosztami procesu obciąża powoda w zakresie poniesionym. SSR Mariusz Gotowski UZASAD
Czytaj więcej»

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku sprzedaży pojazdu uszkodzonego poszkodowany może domagać się w ramach odszkodowania z tytułu OC różnicy między wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością po wypadku ( metoda dyreferencyjna)
Sygn. akt I C 292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Mariusz Gotowski Protokolant - Klaudia Gajewska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018r. r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu w całości obciąża powoda pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. SSR M
Czytaj więcej»

I C 293/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 293/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. przeciwko R. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.104,18 zł (jeden tysiąc sto cztery złote osiemnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 311/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: uwzględnienie w części.
Sygn. akt I C 311/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: Aleksandra Banasiak po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. M. (1) przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.560,00 zł (czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 318/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko A. S. (1) i A. S. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. S. (1) i A. S. (2) opróżnienie, opuszczenie i wydanie powodowi lokalu mieszkalnego numer (...) p
Czytaj więcej»

I C 1401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca odpowiada za szkodę niemajątkową spowodowaną pracownikowi powstałą na skutek niezachowania należytej staranności przy organizowaniu szkolenia.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Bartlitz Protokolant: p.o. stażysty M. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 201
Czytaj więcej»

I Ns 218/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-18

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobierca osoby, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może żądać zmiany wydanego w tym postępowaniu postanowienia, jeżeli wskaże podstawę uzasadniającą zmianę oraz dowiedzie, że podstawa ta nie mogła być podniesiona w czasie postępowania, a ponadto złoży wniosek w ciągu roku od chwili, gdy podniesienie tej (...)
POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: sekr. Sąd. Paulina Turek po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Ł. O. przy uczestnictwie M. O. , I. N. , J. O. (1) i Z. B. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. O. (2) i W. O. 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie przez niego ponie
Czytaj więcej»

I Ns 663/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obawa rychłej śmierci a długotrwały stan choroby spadkodawcy.
POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Katarzyna Szyca po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku K. G. przy uczestnictwie kuratora spadku po K. S. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po R. Ś. w sprawie I Ns 1640/09/8 1 oddala wniosek 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie poniesionym, 3
Czytaj więcej»

I Ns 896/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ważność testamentu a błąd.
Sygn. akt. I Ns 896/14/4 POSTANOWIENIE Dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: p.o.staż. Anna Malinowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. przy uczestnictwie M. M. (1) , J. N. , J. Ś. o stwierdzenie nabycia spadku 1 Stwierdza, że spadek po S. K. , zmarłym dnia 29 czerwca 2014 r. w P. , ostatnio stale zamieszkały
Czytaj więcej»

II C 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Jeżeli powód nie ... oznaczy współuczestników koniecznych w wyznaczonym terminie, powództwo podlega oddaleniu”
Sygn. akt. II C 27 /1 6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy (...) w P. , Wydział (...) Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak Protokolant: praktykant M. H. po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie w sprawie z powództwa A. J. przeciwko D. D. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz pozwanej 4 800 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa. SSR Krzysztof Jankowiak UZASADNIENIE
Czytaj więcej»