Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
142

I C 246/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 246/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.893,00 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zło
Czytaj więcej»

I C 318/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko A. S. (1) i A. S. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. S. (1) i A. S. (2) opróżnienie, opuszczenie i wydanie powodowi lokalu mieszkalnego numer (...) p
Czytaj więcej»

I C 482/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-09-11

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 482/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w P. przeciwko P. K. i B. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 14.884,36 zł (czternaście tysięcy osie
Czytaj więcej»

I C 502/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-18

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu jest koniecznym elementem umowy najmu, w przeciwnym razie mamy do czynienia z użyczeniem.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: sekr. sąd. Paulina Turek po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Teatru Wielkiego im. S. M. w P. przeciwko K. M. (1) , J. M. (1) , A. C. , M. M. (1) , F. C. i J. C. przy udziale interwenienta ubocznego Miasta P. o eksmisję 1 nakazuje pozwanym K. M. (1)
Czytaj więcej»

I C 511/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-12-09

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ciężar dowodu, że rzeczywisty stan prawny nieruchomości jest inny niż ujawniony w księdze wieczystej spoczywa na powodzie.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant : prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko M. T. (1) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.700,00 złotych tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 538/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2019-07-17

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko K. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. W. na rzecz pozwanej K. P. kwotę 917,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Asesor sądowy P. M. UZASADNIENIE Pozwem złożo
Czytaj więcej»

I C 541/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-07-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 541/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa G. Z. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3258, 56 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 696/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 2 listopada 2012 r. (...) Sp. z o.o. w G. wniosła o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niej, w celu zaspokojenia jej wierzytelności wobec D. K. w kwocie 41.546,15 zł, czynności prawnej – podziału majątku wspólnego z dnia 1 czerwca 2011 r., określonej postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, sygn. I Ns 293/11, mocą której dłużnik D. K. oraz pozwana dokonali zgodnego podziału majątku wspólnego obejmującego nieruchomość położoną w S.
Czytaj więcej»

I C 819/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-25

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględnienie powództwa
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 13.638,35 zł (trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 851/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko Województwu (...) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Asesor sądowy P. M. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu
Czytaj więcej»