Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
203

I C 167/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-02-22

Data publikacji: 2021-04-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd A. K. po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Gminie - Miasto P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.793,79 zł (dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ods
Czytaj więcej»

I C 241/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 241/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 29 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Mariusz Gotowski Protokolant Klaudia Pawlak po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sier
Czytaj więcej»

I C 262/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Michał Grześkowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. (1) przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Michał Grześkowiak UZASADN
Czytaj więcej»

I C 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Wojciech Stachowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o: zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.365,86złotych ( siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 246/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 246/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.893,00 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zło
Czytaj więcej»

I C 395/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-03-02

Data publikacji: 2022-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględnienie roszczenia w części
Sygn. akt I C 395/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor Sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 roku sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.697,08 zł (czternaście tysięcy sześćs
Czytaj więcej»

I C 411/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2021-09-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) W przypadku zbycia rzezy użyczonej w czasie trwania umowy użyczenia, nabywca nie wstępuje w stosunek użyczenia w miejsce zbywcy; 2) rzecz oddana w użyczenie staje się potrzebna użyczającemu także wtedy, gdy w z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy - uzasadnione jest inne nią rozporządzanie.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko I. K. (1) przy udziale interwenienta ubocznego Miasta P. o eksmisję 1 nakazuje pozwanej I. K. (1) opróżnienie, opuszczenie i wydanie powódce M. G. (1) lokalu mieszkalnego nume
Czytaj więcej»

I C 482/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-09-11

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 482/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w P. przeciwko P. K. i B. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 14.884,36 zł (czternaście tysięcy osie
Czytaj więcej»

I C 502/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-18

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu jest koniecznym elementem umowy najmu, w przeciwnym razie mamy do czynienia z użyczeniem.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: sekr. sąd. Paulina Turek po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Teatru Wielkiego im. S. M. w P. przeciwko K. M. (1) , J. M. (1) , A. C. , M. M. (1) , F. C. i J. C. przy udziale interwenienta ubocznego Miasta P. o eksmisję 1 nakazuje pozwanym K. M. (1)
Czytaj więcej»

I C 764/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-07-01

Data publikacji: 2021-03-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprzedaż lub darowizna rzeczy przez kupującego nie przenosi na nabywcę czy obdarowywanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie przepisów o rękojmi lub przepisów o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań S. w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. J. M. po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Asesor sądowy Paulina Matysiak UZASADNI
Czytaj więcej»