Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
143

I C 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Wojciech Stachowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o: zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.365,86złotych ( siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 246/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 246/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.893,00 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zło
Czytaj więcej»

I C 251/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko L. P. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy P. M. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 26 lutego
Czytaj więcej»

I C 262/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Michał Grześkowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. (1) przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Michał Grześkowiak UZASADN
Czytaj więcej»

I C 254/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 254/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. S. działającego przez opiekuna A. G. przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku sprzedaży pojazdu uszkodzonego poszkodowany może domagać się w ramach odszkodowania z tytułu OC różnicy między wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością po wypadku ( metoda dyreferencyjna)
Sygn. akt I C 292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Mariusz Gotowski Protokolant - Klaudia Gajewska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018r. r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami procesu w całości obciąża powoda pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu. SSR M
Czytaj więcej»

I C 293/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 293/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. przeciwko R. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.104,18 zł (jeden tysiąc sto cztery złote osiemnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 311/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: uwzględnienie w części.
Sygn. akt I C 311/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: Aleksandra Banasiak po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. M. (1) przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.560,00 zł (czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 318/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko A. S. (1) i A. S. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. S. (1) i A. S. (2) opróżnienie, opuszczenie i wydanie powodowi lokalu mieszkalnego numer (...) p
Czytaj więcej»

I C 482/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-09-11

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 482/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w P. przeciwko P. K. i B. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 14.884,36 zł (czternaście tysięcy osie
Czytaj więcej»