Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
128

XII C 1542/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Powód M. S. wniósł o zasadzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 3516,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na swoja rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że dochodzi odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem drogowym pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) stanowiącego własność M. K. z dnia 6 listopada 2012 r., który zgłoszono pozwanemu dnia 7 listopada 2012 r. Odszkodowanie wynika z umowy A
Czytaj więcej»

XII C 1675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. S. (1) przeciwko J. S. (1) o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwot
Czytaj więcej»

XII Ns 494/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 czerwca 2015 roku wnioskodawca A. S. wniósł o przyjęcie od niego i zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. S. , zmarłej 26 marca 2012 r. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że zmarła była siostrą jego matki. Wnioskodawca wskazał, że jego kontakty ze spadkodawczynią były okazjonalne i ograniczały się do bardzo rzadkich wizyt. Wnioskodawca wskazał, że podczas rozmów spadkodawczyni nigdy n
Czytaj więcej»

IV RC 191/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-08-14

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wpływ przejęcia opieki nad dzieckiem przez drugiego z rodziców i w związku z tym uchylenie obowiązku alimentacyjnego
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Samanta Wierzbicka Protokolant: praktykant Karolina Leja Po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. w Poznaniu na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa: P. S. przeciwko: małoletniej O. S. o: wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego 1 Ustala, że z dniem 21 kwietnia 2015 r. ustał obowiązek alimentacyjny powoda P. S. wobec małoletni
Czytaj więcej»

IV RC 178/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: praktykant Patrycja Rainko Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa : S. T. (1) przeciwko : D. G. (1) o: ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego z powództwa wzajemnego: D. G. (1) przeciwko : S. T. (1) o: podwyższenie alimentów 1 Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda – pozw
Czytaj więcej»

IV RC 218/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaciąganie przez powoda kolejnych zobowiązań finansowych nie stanowi przesłanki uzasadniającej zmniejszenie ciążącego na nim względem syna obowiązku alimentacyjnego
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Samanta Wierzbicka Protokolant: st.prot.sąd. Aleksandra Marszał-Chlebowska Po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. sprawy z powództwa: J. G. (1) przeciwko: A. W. o: uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu kwot
Czytaj więcej»

IV RC 290/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2019-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pełnoletni syn pozwanego, który w wieku 21 lat podjął decyzję o rozpoczęciu nauki w systemie weekendowym ma możliwość podjęcia zatrudnienia w tygodniu będąc osobą zdolną do pracy i posiadającą doświadczenie w pracy zawodowej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Agata Marszałek Protokolant: sekretarz sądowy Roma Mikołajczak-Walczak na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. rozpoznał sprawę z powództwa: Ł. N. przeciwko: P. N. o: alimenty 1 oddala powództwo, 2 kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa, 3 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 złotych (sto dwadzieścia złotych) z tytu
Czytaj więcej»

IV RC 481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zaniedbywanie przez dziecko obowiązków szkolnych, a obowiązek alimentacyjny rodzica
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie Przewodniczący: SSR Samanta Wierzbicka Protokolant: st.prot.sąd. Aleksandra Marszał-Chlebowska Po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2016r. sprawy z powództwa: M. Z. (1) przeciwko: T. Z. o: alimenty 1 Oddala powództwo. 2 Odstępuje od obciążania stron kosztami sądowymi, a koszty zastępstwa adwokackiego znosi wzajemnie pomiędzy stronami. SSR Saman
Czytaj więcej»

VII C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , VII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Gerard Bochyński Protokolant: p.o. staż. I. W. po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa G. M. , M. M. , W. M. , B. K. , K. O. przeciwko Miastu P. o zapłatę I Zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 4.655,94 zł (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery gros
Czytaj więcej»

VII C 94/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sebastian Przymuszała Protokolant: p.o. staż. J. R. po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko Skarbowi Państwa – Zarządowi Województwa (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.598,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) wraz z usta
Czytaj więcej»