Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
129

VII C 1531/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII C 1531/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Sebastian Przymuszała Protokolant p.o. staż. I. W. po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. (1) , L. M. przeciwko S. K. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda Z. M. (1) kwotę 65.271,24 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dwad
Czytaj więcej»

VII C 1555/15

wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-08

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: VII C 1555/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: apl. sędz. M. G. po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i M. W. przeciwko H. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) wraz z odsetkami: - ustawowymi od dnia 28 maja 2
Czytaj więcej»

VII C 1562/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Gogulska Protokolant: prot. M. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 roku sprawy z powództwa M. L. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 21.720,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

VII C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VII C 1587/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: apl. sędz. M. G. po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Miasta P. przeciwko M. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1.804 zł (jeden tysiąc osiemset cztery złote) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 czerwca 2
Czytaj więcej»

VII C 2099/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Gogulska Protokolant: apl. aplikacji sędziowskiej P. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2016 r. w P. sprawy z powództwa Miasta P. – III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. J. K. w P. przeciwko A. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 500 (pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3 paźdz
Czytaj więcej»

VIII K 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Piłat – Bredow Protokolant: p.o. stażysty Jakub Grypczyński przy udziale Prokuratora: Anny Idziniak po rozpoznaniu w dniach 14 lipca i 15 października 2015 roku sprawy przeciwko M. S. (1) s. J. i M. z domu W. , ur. (...) w O. oskarżonemu o to, że: I. w nocy 23 marca 2015 r. w M. stosując przemoc wobec E. N. w postaci pr
Czytaj więcej»

VIII K 530/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw do przyjęcia kontratypu działania oskarżonego w warunkach obrony koniecznej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Mateusz Bartoszek Protokolant: sekr. sąd. Monika Ratajczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – Agnieszki Leśniak po rozpoznaniu w dniach 11 października 2016 r., 24 października 2016 r., 13 grudnia 2016 r., 9 lutego 2017 r. sprawy karnej przeciwko T. P. urodzonemu w dniu (...) w P. , synow
Czytaj więcej»

VIII K 866/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przyjęcie w sprawie z oskarżenia prywatnego o czyn z art. 157 par. 2 kk (lekki uszczerbek na zdrowiu) działania oskarżonego w warunkach występku o charakterze chuligańskim z art. 57a par. 1 kk
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mateusz Bartoszek Protokolant: Anna Ławniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r. i 11 sierpnia 2016 r. sprawy z oskarżenia prywatnego A. M. przeciwko N. S. , synowi W. i I. z domu T. , ur. (...) w O. oskarżonemu o to, że: w dniu 16 września 2015 roku za pomocą psiknięcia gazem łzawiącym i ude
Czytaj więcej»

VIII K 1012/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przyjęcie przestępstwa z art. 286 par. 3 kk - wypadek mniejszej wagi wobec osoby kilkakrotnie karanej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Mateusz Bartoszek Protokolant: Katarzyna Czeszel w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto – Katarzyna Bugajska-Grządka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r. sprawy karnej przeciwko R. S. , ur. (...) w S. , syn H. i H. z domu Czynsz oskarżone go o to, że: w dniu 11 lipca 2016 roku w poznaniu przy u
Czytaj więcej»

XII C 1542/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Powód M. S. wniósł o zasadzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 3516,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na swoja rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że dochodzi odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem drogowym pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) stanowiącego własność M. K. z dnia 6 listopada 2012 r., który zgłoszono pozwanemu dnia 7 listopada 2012 r. Odszkodowanie wynika z umowy A
Czytaj więcej»