Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
101

I C 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Wojciech Stachowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o: zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.365,86złotych ( siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 262/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Michał Grześkowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: J. K. (1) przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o: zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Michał Grześkowiak UZASADN
Czytaj więcej»

I C 286/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 286/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Agnieszka Walendowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko P. H. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Kosztami procesu obciąża powoda w zakresie poniesionym. SSR Mariusz Gotowski UZASAD
Czytaj więcej»

I C 541/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-07-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 541/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa G. Z. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3258, 56 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 696/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 2 listopada 2012 r. (...) Sp. z o.o. w G. wniosła o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niej, w celu zaspokojenia jej wierzytelności wobec D. K. w kwocie 41.546,15 zł, czynności prawnej – podziału majątku wspólnego z dnia 1 czerwca 2011 r., określonej postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, sygn. I Ns 293/11, mocą której dłużnik D. K. oraz pozwana dokonali zgodnego podziału majątku wspólnego obejmującego nieruchomość położoną w S.
Czytaj więcej»

I C 871/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powód ma prawo żądać odszkodowania stanowiącego koszt naprawy pojazdu częściami oryginalnymi
Sygn. akt: I C 871/15/2 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Michał Grześkowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego na rzecz powódki 4.826,97 zł ( cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i 97 groszy ) z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 1401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca odpowiada za szkodę niemajątkową spowodowaną pracownikowi powstałą na skutek niezachowania należytej staranności przy organizowaniu szkolenia.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Bartlitz Protokolant: p.o. stażysty M. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 201
Czytaj więcej»

I Ns 16/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Beata Wojdanowicz po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku R. H. przy uczestnictwie G. Z. (1) , A. W. , M. Z. , E. Z. o wyznaczenie zarządcy 1 wyznacza Stowarzyszenie (...) w P. zarejestrowane w KRS za numerem (...) na zarządcę sądowego nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) zapisa
Czytaj więcej»

I C 4335/17

postanowienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 4335/17 POSTANOWIENIE Dnia 07 lutego 2017r r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Gotowski Protokolant: Klaudia Pawlak po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie. Sprawy z powództwa (...) S.A w P. przeciwko B. K. (1) o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Sosnowcu jako Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo. SSR Mariusz Gotows
Czytaj więcej»

I Ns 663/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obawa rychłej śmierci a długotrwały stan choroby spadkodawcy.
POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Katarzyna Szyca po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku K. G. przy uczestnictwie kuratora spadku po K. S. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po R. Ś. w sprawie I Ns 1640/09/8 1 oddala wniosek 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie poniesionym, 3
Czytaj więcej»