Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
184

I C 2383/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2021-02-03

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Powód Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. wskazując jako pozwaną A. B. wniósł o uznanie czynności prawnej w postaci umowy darowizny z dnia 13 listopada 2014 r. roszczenia o przemienienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz podwójnym wolnostojącym boksem garażowym położonej w P. przy ulicy (...) , dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) podjętej przez dłużnika W. B. (1)
Czytaj więcej»

I C 2420/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 2420/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 19 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa T. C. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20 145, 12 zł (dwadzieścia tysięcy sto czterd
Czytaj więcej»

I C 4335/17

postanowienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 4335/17 POSTANOWIENIE Dnia 07 lutego 2017r r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Gotowski Protokolant: Klaudia Pawlak po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie. Sprawy z powództwa (...) S.A w P. przeciwko B. K. (1) o zapłatę postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Sosnowcu jako Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo. SSR Mariusz Gotows
Czytaj więcej»

I Ns 16/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Beata Wojdanowicz po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku R. H. przy uczestnictwie G. Z. (1) , A. W. , M. Z. , E. Z. o wyznaczenie zarządcy 1 wyznacza Stowarzyszenie (...) w P. zarejestrowane w KRS za numerem (...) na zarządcę sądowego nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) zapisa
Czytaj więcej»

I Ns 162/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2019-11-26

trafność 100%

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku M. B. o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 kosztami postępowania obciążyć wnioskodawczynię w zakresie przez nią poniesionym. Asesor sądowy P. M. UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. B. , zastęp
Czytaj więcej»

I Ns 218/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-11-18

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Spadkobierca osoby, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może żądać zmiany wydanego w tym postępowaniu postanowienia, jeżeli wskaże podstawę uzasadniającą zmianę oraz dowiedzie, że podstawa ta nie mogła być podniesiona w czasie postępowania, a ponadto złoży wniosek w ciągu roku od chwili, gdy podniesienie tej (...)
POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: sekr. Sąd. Paulina Turek po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Ł. O. przy uczestnictwie M. O. , I. N. , J. O. (1) i Z. B. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. O. (2) i W. O. 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie przez niego ponie
Czytaj więcej»

I Ns 478/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 478/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Gotowski Protokolant: Ma ł gorzata I. - K. po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przy udziale Z. K. , J. K. (1) , M. K. (1) , J. K. (2) , małoletniego W. K. reprezentowanego przez matkę I. S. , małoletnich J. K. (3) i J. K. (4) reprezent
Czytaj więcej»

I Ns 663/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obawa rychłej śmierci a długotrwały stan choroby spadkodawcy.
POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Katarzyna Szyca po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku K. G. przy uczestnictwie kuratora spadku po K. S. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po R. Ś. w sprawie I Ns 1640/09/8 1 oddala wniosek 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie poniesionym, 3
Czytaj więcej»

I Ns 896/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ważność testamentu a błąd.
Sygn. akt. I Ns 896/14/4 POSTANOWIENIE Dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: p.o.staż. Anna Malinowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. przy uczestnictwie M. M. (1) , J. N. , J. Ś. o stwierdzenie nabycia spadku 1 Stwierdza, że spadek po S. K. , zmarłym dnia 29 czerwca 2014 r. w P. , ostatnio stale zamieszkały
Czytaj więcej»

II C 111/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2019-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerwał bieg przedawnienia
Sygn. akt II C 111/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. , Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jankowiak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa H. L. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności postanawia zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Ł. T. , Komornika Rewiru Sądu Rejonowego Poznań Stare Miast
Czytaj więcej»