Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
138

I Ns 896/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ważność testamentu a błąd.
Sygn. akt. I Ns 896/14/4 POSTANOWIENIE Dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: p.o.staż. Anna Malinowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. przy uczestnictwie M. M. (1) , J. N. , J. Ś. o stwierdzenie nabycia spadku 1 Stwierdza, że spadek po S. K. , zmarłym dnia 29 czerwca 2014 r. w P. , ostatnio stale zamieszkały
Czytaj więcej»

VIII K 468/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w VIII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Monika Matysiak Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Kozłowska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto – Izabeli Wótz-Wawrzyniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16.11., 18.12.2015 r., 16.02. i 05.04.2016 r. sprawy A. W. (1) , urodzonego (...) w P. , syna J. i E. z domu R. , oskarżonego o to, że: w
Czytaj więcej»

VIII K 530/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw do przyjęcia kontratypu działania oskarżonego w warunkach obrony koniecznej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Mateusz Bartoszek Protokolant: sekr. sąd. Monika Ratajczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – Agnieszki Leśniak po rozpoznaniu w dniach 11 października 2016 r., 24 października 2016 r., 13 grudnia 2016 r., 9 lutego 2017 r. sprawy karnej przeciwko T. P. urodzonemu w dniu (...) w P. , synow
Czytaj więcej»

VIII K 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Piłat – Bredow Protokolant: p.o. stażysty Jakub Grypczyński przy udziale Prokuratora: Anny Idziniak po rozpoznaniu w dniach 14 lipca i 15 października 2015 roku sprawy przeciwko M. S. (1) s. J. i M. z domu W. , ur. (...) w O. oskarżonemu o to, że: I. w nocy 23 marca 2015 r. w M. stosując przemoc wobec E. N. w postaci pr
Czytaj więcej»

I Ns 663/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Obawa rychłej śmierci a długotrwały stan choroby spadkodawcy.
POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: Katarzyna Szyca po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku K. G. przy uczestnictwie kuratora spadku po K. S. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po R. Ś. w sprawie I Ns 1640/09/8 1 oddala wniosek 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawcę w zakresie poniesionym, 3
Czytaj więcej»

I Ns 478/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 478/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Gotowski Protokolant: Ma ł gorzata I. - K. po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przy udziale Z. K. , J. K. (1) , M. K. (1) , J. K. (2) , małoletniego W. K. reprezentowanego przez matkę I. S. , małoletnich J. K. (3) i J. K. (4) reprezent
Czytaj więcej»

XII C 1542/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Powód M. S. wniósł o zasadzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 3516,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na swoja rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że dochodzi odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem drogowym pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) stanowiącego własność M. K. z dnia 6 listopada 2012 r., który zgłoszono pozwanemu dnia 7 listopada 2012 r. Odszkodowanie wynika z umowy A
Czytaj więcej»

XII C 1675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. S. (1) przeciwko J. S. (1) o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwot
Czytaj więcej»

XII Ns 494/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 czerwca 2015 roku wnioskodawca A. S. wniósł o przyjęcie od niego i zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. S. , zmarłej 26 marca 2012 r. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że zmarła była siostrą jego matki. Wnioskodawca wskazał, że jego kontakty ze spadkodawczynią były okazjonalne i ograniczały się do bardzo rzadkich wizyt. Wnioskodawca wskazał, że podczas rozmów spadkodawczyni nigdy n
Czytaj więcej»

I C 246/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 246/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.893,00 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zło
Czytaj więcej»