Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
185

XII C 1542/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Powód M. S. wniósł o zasadzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 3516,95 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na swoja rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że dochodzi odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem drogowym pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) stanowiącego własność M. K. z dnia 6 listopada 2012 r., który zgłoszono pozwanemu dnia 7 listopada 2012 r. Odszkodowanie wynika z umowy A
Czytaj więcej»

XII C 1675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. S. (1) przeciwko J. S. (1) o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwot
Czytaj więcej»

XII Ns 494/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 czerwca 2015 roku wnioskodawca A. S. wniósł o przyjęcie od niego i zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. S. , zmarłej 26 marca 2012 r. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że zmarła była siostrą jego matki. Wnioskodawca wskazał, że jego kontakty ze spadkodawczynią były okazjonalne i ograniczały się do bardzo rzadkich wizyt. Wnioskodawca wskazał, że podczas rozmów spadkodawczyni nigdy n
Czytaj więcej»

I C 167/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-02-22

Data publikacji: 2021-04-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: prot. sąd A. K. po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko Gminie - Miasto P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.793,79 zł (dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ods
Czytaj więcej»

I C 311/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: uwzględnienie w części.
Sygn. akt I C 311/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: Aleksandra Banasiak po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. M. (1) przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.560,00 zł (czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 318/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko A. S. (1) i A. S. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. S. (1) i A. S. (2) opróżnienie, opuszczenie i wydanie powodowi lokalu mieszkalnego numer (...) p
Czytaj więcej»

I C 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Wojciech Stachowiak Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Maik po rozpoznaniu w dniu lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa: T. K. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o: zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.365,86złotych ( siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 241/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-03-24

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 241/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 29 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Mariusz Gotowski Protokolant Klaudia Pawlak po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sier
Czytaj więcej»

I C 246/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 246/19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.893,00 zł (czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zło
Czytaj więcej»

I C 251/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-04-17

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy P. M. Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko L. P. o zapłatę oddala powództwo. Asesor sądowy P. M. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 26 lutego
Czytaj więcej»