Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
255

VII C 958/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VII C 958/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: sekretarz J. S. po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko C. K. i S. K. o zapłatę 1 oddala powództwo. 2 Zasądza od powódki na rzecz pozwanych 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. SSR Anna Kapka - Konieczna UZASA
Czytaj więcej»

VII C 411/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII C 411/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny Przewodniczący: SSR Sebastian Przymuszała po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017r.w Poznaniu. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Y. L. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 33.374,32 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze
Czytaj więcej»

VII C 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 22 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Gogulska Protokolant St. prot. sąd. J. H. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2015r. sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko K. K. (1) o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 kosztami postępowania obciąża powoda w zakresie poniesionym. SSR Magdalena Gogulska UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 lipca 2015 r. powód P. Ł. wniósł o zasąd
Czytaj więcej»

VII C 1531/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII C 1531/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Sebastian Przymuszała Protokolant p.o. staż. I. W. po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. (1) , L. M. przeciwko S. K. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda Z. M. (1) kwotę 65.271,24 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dwad
Czytaj więcej»

VII C 1562/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Gogulska Protokolant: prot. M. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 roku sprawy z powództwa M. L. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 21.720,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

VII C 2099/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Gogulska Protokolant: apl. aplikacji sędziowskiej P. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2016 r. w P. sprawy z powództwa Miasta P. – III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. J. K. w P. przeciwko A. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 500 (pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3 paźdz
Czytaj więcej»

VII C 1587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VII C 1587/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: apl. sędz. M. G. po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Miasta P. przeciwko M. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1.804 zł (jeden tysiąc osiemset cztery złote) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 czerwca 2
Czytaj więcej»

VII C 1555/15

wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-08

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: VII C 1555/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: apl. sędz. M. G. po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i M. W. przeciwko H. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) wraz z odsetkami: - ustawowymi od dnia 28 maja 2
Czytaj więcej»

VIII K 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Piłat – Bredow Protokolant: p.o. stażysty Jakub Grypczyński przy udziale Prokuratora: Anny Idziniak po rozpoznaniu w dniach 14 lipca i 15 października 2015 roku sprawy przeciwko M. S. (1) s. J. i M. z domu W. , ur. (...) w O. oskarżonemu o to, że: I. w nocy 23 marca 2015 r. w M. stosując przemoc wobec E. N. w postaci pr
Czytaj więcej»

VIII K 530/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw do przyjęcia kontratypu działania oskarżonego w warunkach obrony koniecznej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale VIII Karnym w składzie: Przewodniczący : SSR Mateusz Bartoszek Protokolant: sekr. sąd. Monika Ratajczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – Agnieszki Leśniak po rozpoznaniu w dniach 11 października 2016 r., 24 października 2016 r., 13 grudnia 2016 r., 9 lutego 2017 r. sprawy karnej przeciwko T. P. urodzonemu w dniu (...) w P. , synow
Czytaj więcej»