Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
223

I C 1080/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2023-04-21

Data publikacji: 2023-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Michał Przybył Protokolant: stażysta Martyna Kwiatecka po rozpoznaniu 7 kwietnia 2023 r. na rozprawie w sprawie z powództwa Miasta P. przeciwko G. Ś. o zapłatę I Zasądza od pozwanej na rzecz powoda 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty, z tym że spełnienie
Czytaj więcej»

I C 1087/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2023-03-09

Data publikacji: 2023-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy M. P. Protokolant: p.o. stażysty P. D. po rozpoznaniu 10 lutego 2023 r. na rozprawie w sprawie z powództwa SVEA Ekonomi (...) z siedzibą w L. (Cypr) przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3283,41 zł (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy i czterdzieści jeden groszy) wraz z: a maksymalnymi odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1186/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2023-02-17

Data publikacji: 2023-03-28

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy M. P. Protokolant: p.o. stażysty P. D. po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 r. na rozprawie w sprawie z powództwa (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria) przeciwko I. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2000 zł (dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 24 stycz
Czytaj więcej»

I C 1270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Rozmiarek – Brzezińska Protokolant: praktykant Angelika Wyrwich po rozpoznaniu dnia 10 grudnia 2015 r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. Ł. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1217
Czytaj więcej»

I C 1349/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2018-06-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Komisant nie może być stroną umowy sprzedaży, którą ma zawrzeć na rachunek klienta.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. , Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Mariusz Gotowski Protokolant: Małgorzata Idczak-Kostruba po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. sprawy z powództwa K. M. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. SSR Mariusz Gotowski UZASADNIENIE Pozwem
Czytaj więcej»

I C 1401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca odpowiada za szkodę niemajątkową spowodowaną pracownikowi powstałą na skutek niezachowania należytej staranności przy organizowaniu szkolenia.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Bartlitz Protokolant: p.o. stażysty M. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 201
Czytaj więcej»

I C 1416/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-01-03

Data publikacji: 2021-04-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w P. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Paulina Matysiak Protokolant: praktykant M. S. po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2021 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Miastu P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.434,35 zł (dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote
Czytaj więcej»

I C 1873/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-12-16

Data publikacji: 2021-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1873/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Mariusz Gotowski Protokolant Małgorzata Idczak – Kostruba po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2020 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa I. K. (1) przeciwko (...) Narodowe w P. , Skarbowi Państwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wydanie rzeczy ruchomej ( art. 222 § 1 kc ) 1 Nakazuje
Czytaj więcej»

VII C 958/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VII C 958/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kapka - Konieczna Protokolant: sekretarz J. S. po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko C. K. i S. K. o zapłatę 1 oddala powództwo. 2 Zasądza od powódki na rzecz pozwanych 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. SSR Anna Kapka - Konieczna UZASA
Czytaj więcej»

VII C 1332/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w P. , Wydział VII Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Gogulska Protokolant sekretarz sądowy Aurelia Sieradzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 roku sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. sp.k. w P. w upadłości likwidacyjnej przeciwko A. M. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz r.pr. J. K. kwotę 738 zł tytułem pomocy prawne
Czytaj więcej»